banner
Startsida | Om företaget | Länkar | Deutsch Deutsch
Michael o Christina

Om företaget

Michael Meuser har tyska som modersmål och arbetar med tolkning, översättning, språkkonsultation och finanser. Michael är experten på allt som har med den tysktalande delen av världen att göra. Han ansvarar även för den tyska språkutbildningen.

Christina Andersson, med svenska som modersmål översätter från tyska till svenska. Hon undervisar i svenska, tyska och svenska som andraspråk. Christina ansvarar även för marknadsföring och projektledning.

Till vår hjälp har vi tolkar och översättare från många olika delar av världen. De finns både här i Umeå tillsammans med oss och i andra länder. Det viktiga är att de personligen ansvarar för att kunden skall bli nöjd med produkten. Våra teckenspråks- och vuxendövtolkar ansvarar för kontakten mellan brukaren och den hörande världen. Du som kund kan tryggt överlåta dina ärenden i våra händer.

Sekretess är en självklar del av vår arbetsdag. Dina hemligheter stannar hos oss!