banner
Startsida | Om företaget | Länkar | Deutsch Deutsch

Översättning

Främst översätter vi:

  • Avtalstexter
  • Juridiska texter
  • Tekniska texter
  • Broschyrer
  • Tidnings- och tidskriftstexter
  • Hemsidor

Främst till och från engelska, franska, italienska, spanska, tyska. Dessutom förmedlar vi översättningar till och från många andra språk. Vi översätter bara till vårt modersmål. Därmed vet Du att de kulturella nyanserna inte försvinner i översättningsarbetet.

Det som uppfattas på ett sätt i ett språk kan få en helt annan betydelse i ett annat språk. Tyngdpunkten på det kulturella budskapet är en av hörnstenarna i vår verksamhet.

För att minska din arbetsbörda utser vi för varje flerspråkigt uppdrag dessutom en projektledare.