banner
Startsida | Om företaget | Länkar | Deutsch Deutsch

Tolkning

Främst tolkar vi vid:

  • Affärsförhandlingar
  • Företagsbesök
  • Guidade turer
  • Affärsresor
  • Konferenser
  • Domstolsförhandlingar
  • Sjukvårdstolkning
  • Universitetsutbildningar
Våra kunder inom detta område finns i olika branscher och offentlig verksamhet. Det kan handla om internationella affärsbesök, juridik, sjukvård, sociala tillställningar etc. Vår nisch för språktolkning ligger dock inom juridik och näringsliv. Vi följer naturligtvis Kammarkollegiets föreskrifter angående tolketiska regler om opartiskhet, neutralitet, ojävighet samt sekretess.

Det är viktigt att ha med den kulturella aspekten i alla tolkarbeten. Det som kan uppfattas lika mellan Sverige och andra länder kan visa sig vara vilseledande. Vi kan bistå Er med tolkar i många olika språk. Däribland bosniska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska och tyska. Utöver dessa har vi även ytterligare ett stort antal tolkar inom de flesta europeiska och asiatiska språken.

Förutom språktolkning erbjuder vi även teckenspråkstolkning, vuxendövtolkning och dövblindtolkning. Våra tolkar är mycket kompetenta och har lång erfarenhet av tolkning både i vardagssituationer och universitetstolkning.