banner
Startsida | Om företaget | Länkar | Deutsch Deutsch

Språkutbildning

Språkutbildning i engelska, franska, svenska, svenska 2 samt tyska.

Det övergripande målet med våra utbildningar är att ge dig både språklig och kulturell kompetens. Balansen är viktig på den starkt konkurrensutsatta exportmarknaden. För att nå fram till målet erbjuder vi:

Ytterligare en styrka är att vi kan erbjuda språkutbildning på den ort och med den intensitet du själv önskar.